• Bản quyền 
 • About  

Lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh thumbnail sử dụng php.

"Chào anh, anh có thể hướng dẫn em cách làm thế nào để lấy ảnh đầu tiên trong bài viết làm ảnh đại diện sử dụng php không ạ ?" Đó là câu hỏi mà một bạn gửi tới địa chỉ mail Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. hỏi tôi. Bài viết này tôi xin viết riêng để giải đáp thắc mắc cho của bạn Quang Tuấn về vấn đề này.

28_11_2008_bai1.jpg

Việc sử dụng php để lấy ảnh đầu tiên trong bài viết rất đơn giản, hãy xem đoạn code bên dưới sẽ giải quyết vấn đề này

<?php

$regex = "/\<img\s*src\s*=\s*\"([^\"]*)\"[^\>]*\>/"; $match = preg_match($regex, <Nội dung bài viết>, $matches); if($match){ echo $matches[0]; }else{ echo '<img src="/images/news/defaultVideo.png" alt="hinh">'; }
?>

Dòng đầu tiên bạn sẽ tạo 1 biểu thức chính quy để so khớp các phần tử phù hợp, ở đây chúng ta sẽ tìm thẻ <img> bên trong nội dung bài viết.

Dòng thứ 2, sẽ kiểm tra kết quả tìm kiếm, trả nội dung là một giá trị TRUE, FALSE được chứa trong biến $match, và thành 1 mảng giá trị chứa trong biến $matches

Biến $matches sẽ chứa giá trị như sau:

$mateches = array(
          0 => '<Chi tiết của hình ảnh, bao gồm cả thẻ img, src >',
          1 => '<Chứa tên hình>'
)

Chúc bạn thành công !

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Myspace Share to Delicious Share to Google 

Gửi lời bình cho bài viết này ?


Mã bảo mật
Tải lại

DMCA.com Protection Status